Category Archives: Nyheter

Tack för en trevlig fixardag

Tack alla som deltog i fixardagen i lördags. Carportarna rengjordes och dagvattendiket och grusgångarna rensades. Bra jobbat alla! Och tack till Daniel och Daniel som arrangerade det hela.

Mjukplast och hårdplast

En medlem i föreningen har varit i kontakt med Lunds Renhållningsverk och frågat om det är okej att slänga mjukplast i samma container som hårdplast. Svaret var att det är ändrat nyligen och att det nu är okej att slänga mjukplast och hårdplast i samma container, även om det står ”hårdplast” på containern.

Fixardag lördag den 9 juni 2012

Fixardagen blir den 9 juni mellan 10.00-13.00. Rengörning av carportar, dagvattendiken och rensning av grusgångar på programmet, samt såklart samkväm efteråt! Flyer har delats ut i brevlådan.