Category Archives: Nyheter

Tack för en trevlig fixardag

Tack alla som deltog i fixardagen i lördags. Carportarna rengjordes och dagvattendiket och grusgångarna rensades. Bra jobbat alla! Och tack till Daniel och Daniel som arrangerade det hela.

Mjukplast och hårdplast

En medlem i föreningen har varit i kontakt med Lunds Renhållningsverk och frågat om det är okej att slänga mjukplast i samma container som hårdplast. Svaret var att det är ändrat nyligen och att det nu är okej att slänga mjukplast och hårdplast i samma container, även om det står ”hårdplast” på containern.

Fixardag lördag den 9 juni 2012

Fixardagen blir den 9 juni mellan 10.00-13.00. Rengörning av carportar, dagvattendiken och rensning av grusgångar på programmet, samt såklart samkväm efteråt! Flyer har delats ut i brevlådan.

Uppbruten asfalt på Övergångens slut

Arbetet påbörjades den 4 maj. Avslutningen av ränndalsplattorna skall rättas till. Tidigare rann vattnet under asfalten. Nu skall det bli en längre ränna som troligen görs direkt av asfalten, det vill säga inga fler plattor. På så sätt blir det fall hela vägen och vattnet kan rinna bort mot diket. Detta är en punkt som återstår från besiktningen.