Monthly Archives: March 2010

Styrelsemötesprotokoll – 2010-03-24 – Inför medlemsmötet 2010

§1 Mötet öppnades 2010-03-24

  • Plats Övergången 8
  • Närvarande: Sandra Harwich, Björn Jälén, Johan Kåredal och Patrik Önnheim

§2 Besiktningsprotokoll

Ordförande har mottagit besiktningsprotokoll från Åkermans Ingenjörsbyrå. Dessa innehöll skrivfel, bl.a. nämndes en annan fastighet i protokollen som styrelsen ej känner till. Patrik har varit i kontakt med Åkermans utan att komma vidare, han provar på nytt.

§3 Ordinarie stämma

Ordinarie stämma skall hållas under maj månad enligt stadgarna. Förslag på lämplig lokal är församlingshemmet alternativt Torna Hallen i Stångby, Björn undersöker lämpliga datum och bokar det han finner lämpligt.

Sandra skriver en förvaltningsberättelse, kallelse och dagordning inför stämman. Björn undersöker den ekonomiska biten och kontaktar revisorn.

§4 Skattedeklaration

Föreningen har mottagit en deklaration från Skatteverket. Björn undersöker detaljerna kring och fyller i denna.

§5 Dokumenthantering

Det har blivit en del papper tillhörande förningen som måste hållas i ordning. Johan köper in en pärm med register.

§6 Avgiften för kvartal 2

Avgiften för kvartal ändras ej. Avgiften på 917,00 kr skall betalas senast den 30/4-2010, detta meddelas i nästa medlemsbrev.

§7 Fel som uppstått efter besiktning

En del problem har uppstått undervintern som ej uppmärksammades under slutbesiktningen. Bl.a. har dörrarna på soprum 1 och 2 varit mycket kärva under vintern. Även en batteriholk i ett av soprummen är ej uppsatt. Patrik kontaktar JM.

§8 Skador efter plogning

Ett stuprör på Övergången 5 är tilltryckt, troligtvis av en snöröjningsmaskin. Patrik kontaktar Stångby Maskinstation.

§9 Övrigt

Det har rapporterats en del problem med hundavföring på gångar mellan husen. Patrik undersöker möjligheten att sätta upp en hundlatrin.

Hastigheten på gatorna i området är begränsad till 30 km/h och de flesta respekterar detta. Tyvärr upplevs denna hastighet som väldigt hög på de smala gatorna i kvarteret. Björn kolla upp möjligheterna att sätta upp ev. farthinder, chikaner etc.

§10 Mötet avslutat