Monthly Archives: February 2011

Medlemsbrev 8 – 110214

Hej alla medlemmar i Slipern Samfällighetsförening!

Avgift för första kvartalet 2011

Nu är det dags att betala avgiften för första kvartalet 2011. Kvartalsavgiften är 917 kr och ska inbetalas på föreningens bankgiro 473-3176 och förfaller till betalning 2011-02-28. Vid inbetalning var vänlig ange namn, adress samt fastighetsbeteckning. För att spara något på miljön bifogar vi ingen avi denna gång heller.

Årsstämma 2011

Vi passar på att informera om att alla medlemmar i Slipers samfällighetsförening välkomnas till årsstämman torsdagen den 5 maj kl 19.00. Stämman kommer att hållas i Tornahallens Café såsom förra året. Vi påminner om att det finns möjlighet att lämna in motioner och förslag rörande föreningens verksamhet som vi kan diskutera på stämman, men för att de ska hinnas behandlas på rätt sätt bör de vara styrelsen tillhanda innan sista mars.

Skador och fel på samfällighetens egendom

För att underlätta för oss alla i föreningen vill vi påminna om att eventuella problem, fel i funktionen eller skador som uppkommer på samfällighetens egendom genast bör rapporteras till någon i styrelsen. Detta för att styrelsen ska kunna åtgärda problemet snarast möjligt. Annars riskerar vi att problemet växer och att det leder till merkostnader för föreningen.

Varma hälsningar från Sandra, Björn, Sandie, Johan och Patrik!

Email: slipern-styrelsen@medvinden.net
Ordförande Sandra Harwich Önnheim, Övergången 8, 046-125949 alt 070-7569714
Kassör Björn Jälén, Stambanegränden 5, 0709-957008
Sekreterare Sandie Persson, Övergången 6, 076-8384703
Suppleant Johan Kåredal, Stambanegränden 10, 070-6226292 Suppleant Patrik Önnheim, Övergången 8, 046-125949 alt 070-5676383