Monthly Archives: October 2011

Medlemsbrev 11 – 111020

Hej!

Avgift för fjärde kvartalet 2011

Det är nu dags att betala avgiften för fjärde kvartalet 2011. Kvartalsavgiften är 1035 kr och ska inbetalas på föreningens bankgiro 473-3176 och förfaller till betalning 2011-10-31. Vid inbetalning var vänlig ange namn, adress samt fastighetsbeteckning. Observera nytt belopp, vänligen se stämmoprotokoll.

Återvinning av matavfall

Som en del i att nå miljömålen för Sverige har även vi börjat återvinna matavfallet. Av detta kommer biogas och biogödsel produceras. Förhoppningsvis börjar vi vänja oss så smått att sortera ut matavfallet på rätt sätt. Följande finns att läsa på Lunds Renhållningsverks hemsida:

Inget annat än matavfall!

Det är viktigt för behandlingen av matavfallet att det är rent från annat material. Likaså måste slutprodukten – biogödsel – vara ren annars går det ej att använda på åkermark. Det är ju där en biologisk gödsling ska sluta kretsloppet! Och det fungerar inte om det t.ex. finns kapsyler, plastbitar eller ciggarettfimpar i.

Därför ska olika sorters förpackningmaterial självklart inte läggas i, men annat som ej ska med är t.ex. aska, tuggummi, cigarettfimpar, snus, tobak, kattsand och hundbajs, trädgårdsavfall, snittblommor samt ej heller jord, grus eller sand. I påsen ska bara matavfall läggas!

Nya matavfallspåsar finns att hämta i soprum 3 på Lokgränden. Mer om avfall och återvinning finns att läsa på www.lund.se!

Föreningens hemsida

Glöm inte att kika in på föreningens hemsida www.slipern.se.

Hälsningar från Sandra, Björn, Johan och Patrik och Kristoffer!

Tveka inte att kontakta oss om Ni har några frågor!

Email: styrelsen@slipern.se

Ordförande Sandra Harwich Önnheim, Övergången 8, 046-125949 alt 070-7569714
Kassör Björn Jälén, Stambanegränden 5, 0709-957008
Sekreterare Johan Kåredal, Stambanegränden 10, 070-6226292
Suppleant Patrik Önnheim, Övergången 8, 046-125949 alt 070-5676383
Suppleant Kristoffer Jälén, Övergången 10, 046-121826 alt 0739-166169