Monthly Archives: June 2012

Tack för en trevlig fixardag

Tack alla som deltog i fixardagen i lördags. Carportarna rengjordes och dagvattendiket och grusgångarna rensades. Bra jobbat alla! Och tack till Daniel och Daniel som arrangerade det hela.

Mjukplast och hårdplast

En medlem i föreningen har varit i kontakt med Lunds Renhållningsverk och frågat om det är okej att slänga mjukplast i samma container som hårdplast. Svaret var att det är ändrat nyligen och att det nu är okej att slänga mjukplast och hårdplast i samma container, även om det står ”hårdplast” på containern.