Monthly Archives: October 2017

Farthinder för att dämpa hastigheten

Den biltrafik vi har på våra gator inom samfälligheten skall ske i ”promenadhastighet”. Tyvärr konstaterar vi att hastigheten är betydligt högre i synnerhet hos leverantörer till fastigheterna. De höga hastigheterna är uppenbart en trafikfara för oss alla och i synnerhet för alla barn.
Styrelsen har därför beslutat att testa vägbulor. Vi kommer därför att inom kort lägga en vägbula på Stambanegränden. Om försöket faller väl ut avser vi att placera motsvarande hinder även på de andra gatorna.