Monthly Archives: May 2020

Schema för trädgårdsskötsel

Schema för trädgårdsskötsel i Samfälligheten Slipern
Då vi har haft problem med nedsmutsade bilar vid dagvattendiket i samband med trädgårdsskötsel har vi bett ”God Service” specificera vilka dagar de planerar att arbeta hos oss framöver. Nedan ser ni resterande tillfällen under året och nu kan de som önskar undvika att parkera längs med dagvattendiket under dessa dagar.

Juni: 1 & 29
Juli: 24
Augusti: 18
September: 18
Oktober: 16
November: 18

——————– In English ——————
Gardening schedule in Slipern
We have had some problems with cars parked alongside the trench getting dirty after “God Service” gardening. We have asked “God Service” to specify which days they plan to visit us going forward so that we can avoid parking along the trench those days. Planned days:
June 1st and 29th
July 24th
August 18th
September 18th
October 16th
November 18th