Monthly Archives: October 2020

Målning av carportar

I den kommande veckan (vecka 44) så kommer en målare, Mattias Berling, att påbörja ett målningsarbete på våra carportar. Målning kommer ske på fasader utvändigt mot söder och väster, samt en meter invändigt (utifrån räknat) på insidan av gavlarna.

Bilar ska i normalfallet inte behöva flyttas för dessa arbeten, men skulle det ändå bli aktuellt med flytt av någon bil så får målaren meddela det i god tid. Målningsarbetet kommer att utföras så snabbt som möjligt, men med tanke på höst och en del regn så kommer vädret att påverka hur lång tid arbetet kommer att ta.

Ny kassör

Då samfällighetens nuvarande kassör Ingrid Hjerpe flyttar från Stångby har vi behövt hitta en ersättare. Vid årsttämman i maj fanns ingen intresserad men nu ställer Torbjörn Grinndal upp som kassör och tar över efter Ingrid. Tyvärr kan samfälligheten formellt inte välja en ny kassör förrän på årsstämman och tillsvidare adjungeras Torbjörn in till styrelsen.

Vi tackar Ingrid för många års arbete i samfälligheten och hälsar Torbjörn välkommen!

//Styrelsen