Monthly Archives: May 2021

Avgiftsplan 2021

Avgiftsplan enligt beslut på årsstämman i maj 2021.
Enligt beslut om investering i elbillsladdning träder den högre avgiften in från och med kvartal 3 år 2021.
Avgiften skall inbetalas på föreningens bankgiro 473-3176 enligt förfallodatum nedan. Vid inbetalning var vänlig uppge namn och adress.

År Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Tot/år och fastighet
2021 1 800 kr 1 800 kr 2 500 kr 2 500 kr 8 600 kr
2022 2 500 kr 2 500 kr
Förfaller till betalning enligt följande:
28-feb 31-maj 31-aug 30-nov

Årsmöte 18e maj

Ni är alla välkomna till Sliperns årsmöte den 18e maj!
Som tidigare meddelats ses vi utomhus på Torns IFs cafeteria kl 18:30.

Uppdaterad dagordning finns här: Kallelse och dagordning årsstämma 2021
Bokslut och föreslagen budget finns här: Sliperns ekonomi 2021

Vi saknar 2 suppleanter till styrelsen som vi väljer på 1 år i taget. Det hade varit jättekul om någon från Förbindelsegränden eller Lokgränden vill vara med men alla frivilliga krafter är så klart välkomna. Arbetet är inte särskilt betungande och vi hoppas att någon vill engagera sig.

Beslut om elbilsladdning
Styrelsen har tagit fram ett förslag för laddboxar som kommer att beslutas via röstning. Beslutsunderlaget och all information finns här på hemsidan i en egen post.

Det krävs majoritetsbeslut på stämman. Det är alltså de som är med på stämman som kan påverka utfallet och det är viktigt att så många fastigheter som möjligt är representerade på mötet för ett rättvisande utfall.

För röstningen gäller:
– Varje fastighet har en röst
– Om man är två delägare måste man vara överens, annars får man inte rösta
– Om man är två delägare måste man antingen komma båda och rösta, eller ha fullmakt från den andra delägaren. En enkel fullmaktslapp finns här: Fullmakt

Hoppas vi ses på stämman!

Information om elbilsladdning

Som ni vet har styrelsen fått i uppdrag att undersöka elbilsladdning på årsmötet 2020. Inför årsmötet 2021 har styrelsen sammanställt information och beslutsmaterial. Allt material som ni fått utskickat angående elbilsladdningen finns nu samlat här nedan.

Beslut om elbilsladdning kommer att tas på årsmötet den 18e maj och vi rekommenderar alla fastigheter att komma för att vi ska få ett rättvist utfall i omröstningen.
Vi ses utomhus på Torns IFs café kl 18:30!

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta styrelsen!

BESLUT OM LADDBOXAR 2021 05 18 STYRELSEFÖRSLAG

Frågor och svar om laddboxar

Easycharge Offert Samfälligheten Slipernas

INVESTERING I LADDBOXAR

KraftringenOffert

Bokslut Budget inkl laddboxar

Debiteringslängd 2021 inkl laddboxar