Underhåll och skötsel av gemensamma anläggningar

Samfälligheten har nu tecknat ett avtal med företaget “God Service i Sverige AB” för skötsel av våra gemensamma anläggningar.

Observera! Den första insatsen görs den 10 juni och för att denna ska kunna utföras är det parkeringsförbud längs dagvattendammen onsdagen 10 juni kl 08:00 – 12:00.

 

För mer info se Medlemsbrev 1506 markskötsel