Yttrande detaljplan för Stångby Öster II

Som ni säkerligen observerat så är detaljplanen för den kommande utbyggnaden av östra Stångby ute för samråd. Samfällighetsföreningen har lämnat ett yttrande på planen som ni finner i länken nedan.

Yttrande detaljplan Stångby östra II