Målning av carportar

I den kommande veckan (vecka 44) så kommer en målare, Mattias Berling, att påbörja ett målningsarbete på våra carportar. Målning kommer ske på fasader utvändigt mot söder och väster, samt en meter invändigt (utifrån räknat) på insidan av gavlarna.

Bilar ska i normalfallet inte behöva flyttas för dessa arbeten, men skulle det ändå bli aktuellt med flytt av någon bil så får målaren meddela det i god tid. Målningsarbetet kommer att utföras så snabbt som möjligt, men med tanke på höst och en del regn så kommer vädret att påverka hur lång tid arbetet kommer att ta.