Avgiftsplan 2020 / 2021

Avgiftsplan enligt beslut på årsstämman i maj 2020.
Avgiften ska inbetalas på föreningens bankgiro 473-3176 enligt förfallodatum nedan.
Vid inbetalning var vänlig uppge namn och adress.

År Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Tot/år och fastighet
2020 1 750,00 kr 1 750,00 kr 1 800,00 kr 1 800,00 kr 7 100,00 kr
2021 1 800,00 kr 1 800,00 kr    
  Förfaller till betalning enligt följande:  
  28-feb 31-maj 31-aug 30-nov