Årsmöte 18e maj

Ni är alla välkomna till Sliperns årsmöte den 18e maj!
Som tidigare meddelats ses vi utomhus på Torns IFs cafeteria kl 18:30.

Uppdaterad dagordning finns här: Kallelse och dagordning årsstämma 2021
Bokslut och föreslagen budget finns här: Sliperns ekonomi 2021

Vi saknar 2 suppleanter till styrelsen som vi väljer på 1 år i taget. Det hade varit jättekul om någon från Förbindelsegränden eller Lokgränden vill vara med men alla frivilliga krafter är så klart välkomna. Arbetet är inte särskilt betungande och vi hoppas att någon vill engagera sig.

Beslut om elbilsladdning
Styrelsen har tagit fram ett förslag för laddboxar som kommer att beslutas via röstning. Beslutsunderlaget och all information finns här på hemsidan i en egen post.

Det krävs majoritetsbeslut på stämman. Det är alltså de som är med på stämman som kan påverka utfallet och det är viktigt att så många fastigheter som möjligt är representerade på mötet för ett rättvisande utfall.

För röstningen gäller:
– Varje fastighet har en röst
– Om man är två delägare måste man vara överens, annars får man inte rösta
– Om man är två delägare måste man antingen komma båda och rösta, eller ha fullmakt från den andra delägaren. En enkel fullmaktslapp finns här: Fullmakt

Hoppas vi ses på stämman!