Avgiftsplan 2021

Avgiftsplan enligt beslut på årsstämman i maj 2021.
Enligt beslut om investering i elbillsladdning träder den högre avgiften in från och med kvartal 3 år 2021.
Avgiften skall inbetalas på föreningens bankgiro 473-3176 enligt förfallodatum nedan. Vid inbetalning var vänlig uppge namn och adress.

År Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Tot/år och fastighet
2021 1 800 kr 1 800 kr 2 500 kr 2 500 kr 8 600 kr
2022 2 500 kr 2 500 kr
Förfaller till betalning enligt följande:
28-feb 31-maj 31-aug 30-nov