Slipern på Facebook

Samfälligheten har en (inofficiell) Facebook-sida. Dela med dig av information som du tror kan vara dina grannar till nytta. Sök på Slipern på Facebook för att hitta gruppen.