Grävningsarbete torsdag och fredag, 8-9 september 2011

På grund av omdragning av elkabel kommer grävningsarbete att utföras utanför carporten som är belägen mellan Stambanegränd och soprum 2. Bilar skall därför flyttas från carporten senast torsdag morgon kl 7 och får åter parkeras där fredag eftermiddag. Parkering får inte heller ske på motsatt sida carporten vid dagvattendiket.

Var vänlig visa de som utför markarbetet hänsyn genom dämpad fart och extra uppsikt.

Tack!

Hälsningar

Styrelsen,
genom Sandra Harwich Önnheim