Rapport från möte med JM och PEAB den 5 september 2011

För ordningens skull sammanfattas i punktform gårdagens samtal:
  • Kabeln som bär ström för gatubelysningen och som ligger dragen snett över en tomt (Stambanegränden 9) och carporten, kommer att grävas upp och istället läggas längs med befintlig skarv i asfalten ca 5 m i slutet av Stambanegränden, längs carportens framkant och längs carportens hörn fram till elskåpet vid soprummet.
  • En ränna om ca 50 cm grävs i asfalten, med utgångspunkt i befintliga skarvar.
  • Arbetet kommer huvudsakligen att utföras på torsdag och fredag (8 och 9 september). En kort tid därefter arbetet att slutföras i och med att asfalten läggs.
  • Inga bilar får stå parkerade i carporten under torsdag/fredag och inte heller på parkeringsplatserna mittemot carporten.
  • El som går till hushållen berörs inte av arbetet.
  • Kostnaden för arbetet kommer inte att belasta samfällighetsföreningen.
  • Besiktning av utfört arbete kommer att ske i samband med garantibesiktningen av samfälligheten.