“Förbesiktning” inför emottagandet

Start 2009-11-21 kl 11:00

 • Plats: Övergången 8
 • Närvarande: Björn Jälén, Johan Kåredal, Patrik Önnheim, Nils Kullberg

Anteckningar i udda ordning

Hela området

 • Ogräset aldrig rensat !

Soprummen

 • Målfärgen på alla rummens dörrar sitter inte ordentligt, utan lossnar
 • Rum 1 och 2: Friskluftventilen saknar tätningsfog
 • Rum 1: Batterilådan inte upphängd
 • Rum 1: Panelbrädet ovanför dörren fel sågat

Grusgångarna

 • De flesta av gångarna ostädade
 • Dagvattenbrunnen saknas på gången mellan Stambanegränden och Övergången

Övergången

 • Locket till dagvattenbrunnen i mitten av gatan sitter för högt
 • Gatlampan i hörnet mot Signalvägen är för låg
 • Hus 2: Marken lutar inåt strax invid huset

Förbindelsegången

 • Hus 10: Marken lutar inåt strax invid huset

Stambanegränden

 • Söndriga betongplattor i gatan framför 1, 3 och 5
 • Elskåpet i slutet av Stambanegränden inritat på fel ställe på ritningen
 • Grusgången bakom Stambanegränden “oavslutad” och vetter direkt mot diket
 • Brunnslocket i mitten av gatan är skrapat

Övrigt

 • Det vore bra om föreningen kunde skaffa en egen stege
 • “Gnagskydden” saknas på alla unga träd

“Förinspektionen” avslutades kl 12:55