Styrelsen

Ledamöter

Styrelsen består av följande ledamöter:

Nils Topphem Ordförande Stambanegränden 7
Mikaela Florell Sekreterare Stambanegränden 5
Ingrid Hjerpe Kassör Stambanegränden 9
Sonja Hultgren Suppleant Stambanegränden 3
Martin Svensson Suppleant Övergången 8

Kontakt

E-post till styrelsen: styrelsen@slipern.se.