Monthly Archives: November 2011

Stege

Den stege som det på årsstämman beslutades om inköp av har nu köpts in och står till följd därav till alla medlemmars förfogande. Stegen förvaras i soprum 2 och lyfts ned efter upplåsning av lås medelst nyckel. Nyckel finns att hämta hos Björn Jälén (Stambanegränden 5) eller hos Sandra Harwich (Övergången 8).