Monthly Archives: May 2012

Fixardag lördag den 9 juni 2012

Fixardagen blir den 9 juni mellan 10.00-13.00. Rengörning av carportar, dagvattendiken och rensning av grusgångar på programmet, samt såklart samkväm efteråt! Flyer har delats ut i brevlådan.

Uppbruten asfalt på Övergångens slut

Arbetet påbörjades den 4 maj. Avslutningen av ränndalsplattorna skall rättas till. Tidigare rann vattnet under asfalten. Nu skall det bli en längre ränna som troligen görs direkt av asfalten, det vill säga inga fler plattor. På så sätt blir det fall hela vägen och vattnet kan rinna bort mot diket. Detta är en punkt som återstår från besiktningen.