Monthly Archives: August 2012

Vatten i ränndalsplattorna på Övergången och träd som har dött

Eftersom det inte sällan står vatten i de av JM omgjorda ränndalsplattorna som leder vatten från Övergången till dagvattendiket har styrelsen bett JM att kontrollera funktionen. JM skall också ta bort det kvarblivna avspärrningsmaterialet.

Styrelsen har också bett JM att undersöka varför ett av de gemensamma större träden har dött (står i grusgången mellan Förbindelsegången och Övergången) och hur vi på bästa sätt kan få ett nytt och välmående träd på plats. Detta gäller även ett annat träd som uppenbarligen inte mår bra (står mellan Övergången och Stambanegränden).