Avgiftsplan 2020 / 2021

Avgiftsplan enligt beslut på årsstämman i maj 2020.
Avgiften ska inbetalas på föreningens bankgiro 473-3176 enligt förfallodatum nedan.
Vid inbetalning var vänlig uppge namn och adress.

År Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Tot/år och fastighet
2020 1 750,00 kr 1 750,00 kr 1 800,00 kr 1 800,00 kr 7 100,00 kr
2021 1 800,00 kr 1 800,00 kr    
  Förfaller till betalning enligt följande:  
  28-feb 31-maj 31-aug 30-nov

Målning av carportar

I den kommande veckan (vecka 44) så kommer en målare, Mattias Berling, att påbörja ett målningsarbete på våra carportar. Målning kommer ske på fasader utvändigt mot söder och väster, samt en meter invändigt (utifrån räknat) på insidan av gavlarna.

Bilar ska i normalfallet inte behöva flyttas för dessa arbeten, men skulle det ändå bli aktuellt med flytt av någon bil så får målaren meddela det i god tid. Målningsarbetet kommer att utföras så snabbt som möjligt, men med tanke på höst och en del regn så kommer vädret att påverka hur lång tid arbetet kommer att ta.

Ny kassör

Då samfällighetens nuvarande kassör Ingrid Hjerpe flyttar från Stångby har vi behövt hitta en ersättare. Vid årsttämman i maj fanns ingen intresserad men nu ställer Torbjörn Grinndal upp som kassör och tar över efter Ingrid. Tyvärr kan samfälligheten formellt inte välja en ny kassör förrän på årsstämman och tillsvidare adjungeras Torbjörn in till styrelsen.

Vi tackar Ingrid för många års arbete i samfälligheten och hälsar Torbjörn välkommen!

//Styrelsen

Schema för trädgårdsskötsel

Schema för trädgårdsskötsel i Samfälligheten Slipern
Då vi har haft problem med nedsmutsade bilar vid dagvattendiket i samband med trädgårdsskötsel har vi bett ”God Service” specificera vilka dagar de planerar att arbeta hos oss framöver. Nedan ser ni resterande tillfällen under året och nu kan de som önskar undvika att parkera längs med dagvattendiket under dessa dagar.

Juni: 1 & 29
Juli: 24
Augusti: 18
September: 18
Oktober: 16
November: 18

——————– In English ——————
Gardening schedule in Slipern
We have had some problems with cars parked alongside the trench getting dirty after “God Service” gardening. We have asked “God Service” to specify which days they plan to visit us going forward so that we can avoid parking along the trench those days. Planned days:
June 1st and 29th
July 24th
August 18th
September 18th
October 16th
November 18th

Farthinder för att dämpa hastigheten

Den biltrafik vi har på våra gator inom samfälligheten skall ske i ”promenadhastighet”. Tyvärr konstaterar vi att hastigheten är betydligt högre i synnerhet hos leverantörer till fastigheterna. De höga hastigheterna är uppenbart en trafikfara för oss alla och i synnerhet för alla barn.
Styrelsen har därför beslutat att testa vägbulor. Vi kommer därför att inom kort lägga en vägbula på Stambanegränden. Om försöket faller väl ut avser vi att placera motsvarande hinder även på de andra gatorna.