Author Archives: styrelsen

Avgiftsplan 2021

Avgiftsplan enligt beslut på årsstämman i maj 2021.
Enligt beslut om investering i elbillsladdning träder den högre avgiften in från och med kvartal 3 år 2021.
Avgiften skall inbetalas på föreningens bankgiro 473-3176 enligt förfallodatum nedan. Vid inbetalning var vänlig uppge namn och adress.

År Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Tot/år och fastighet
2021 1 800 kr 1 800 kr 2 500 kr 2 500 kr 8 600 kr
2022 2 500 kr 2 500 kr
Förfaller till betalning enligt följande:
28-feb 31-maj 31-aug 30-nov

Årsmöte 18e maj

Ni är alla välkomna till Sliperns årsmöte den 18e maj!
Som tidigare meddelats ses vi utomhus på Torns IFs cafeteria kl 18:30.

Uppdaterad dagordning finns här: Kallelse och dagordning årsstämma 2021
Bokslut och föreslagen budget finns här: Sliperns ekonomi 2021

Vi saknar 2 suppleanter till styrelsen som vi väljer på 1 år i taget. Det hade varit jättekul om någon från Förbindelsegränden eller Lokgränden vill vara med men alla frivilliga krafter är så klart välkomna. Arbetet är inte särskilt betungande och vi hoppas att någon vill engagera sig.

Beslut om elbilsladdning
Styrelsen har tagit fram ett förslag för laddboxar som kommer att beslutas via röstning. Beslutsunderlaget och all information finns här på hemsidan i en egen post.

Det krävs majoritetsbeslut på stämman. Det är alltså de som är med på stämman som kan påverka utfallet och det är viktigt att så många fastigheter som möjligt är representerade på mötet för ett rättvisande utfall.

För röstningen gäller:
– Varje fastighet har en röst
– Om man är två delägare måste man vara överens, annars får man inte rösta
– Om man är två delägare måste man antingen komma båda och rösta, eller ha fullmakt från den andra delägaren. En enkel fullmaktslapp finns här: Fullmakt

Hoppas vi ses på stämman!

Information om elbilsladdning

Som ni vet har styrelsen fått i uppdrag att undersöka elbilsladdning på årsmötet 2020. Inför årsmötet 2021 har styrelsen sammanställt information och beslutsmaterial. Allt material som ni fått utskickat angående elbilsladdningen finns nu samlat här nedan.

Beslut om elbilsladdning kommer att tas på årsmötet den 18e maj och vi rekommenderar alla fastigheter att komma för att vi ska få ett rättvist utfall i omröstningen.
Vi ses utomhus på Torns IFs café kl 18:30!

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta styrelsen!

BESLUT OM LADDBOXAR 2021 05 18 STYRELSEFÖRSLAG

Frågor och svar om laddboxar

Easycharge Offert Samfälligheten Slipernas

INVESTERING I LADDBOXAR

KraftringenOffert

Bokslut Budget inkl laddboxar

Debiteringslängd 2021 inkl laddboxar

Avgiftsplan 2020 / 2021

Avgiftsplan enligt beslut på årsstämman i maj 2020.
Avgiften ska inbetalas på föreningens bankgiro 473-3176 enligt förfallodatum nedan.
Vid inbetalning var vänlig uppge namn och adress.

År Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Tot/år och fastighet
2020 1 750,00 kr 1 750,00 kr 1 800,00 kr 1 800,00 kr 7 100,00 kr
2021 1 800,00 kr 1 800,00 kr    
  Förfaller till betalning enligt följande:  
  28-feb 31-maj 31-aug 30-nov

Målning av carportar

I den kommande veckan (vecka 44) så kommer en målare, Mattias Berling, att påbörja ett målningsarbete på våra carportar. Målning kommer ske på fasader utvändigt mot söder och väster, samt en meter invändigt (utifrån räknat) på insidan av gavlarna.

Bilar ska i normalfallet inte behöva flyttas för dessa arbeten, men skulle det ändå bli aktuellt med flytt av någon bil så får målaren meddela det i god tid. Målningsarbetet kommer att utföras så snabbt som möjligt, men med tanke på höst och en del regn så kommer vädret att påverka hur lång tid arbetet kommer att ta.

Ny kassör

Då samfällighetens nuvarande kassör Ingrid Hjerpe flyttar från Stångby har vi behövt hitta en ersättare. Vid årsttämman i maj fanns ingen intresserad men nu ställer Torbjörn Grinndal upp som kassör och tar över efter Ingrid. Tyvärr kan samfälligheten formellt inte välja en ny kassör förrän på årsstämman och tillsvidare adjungeras Torbjörn in till styrelsen.

Vi tackar Ingrid för många års arbete i samfälligheten och hälsar Torbjörn välkommen!

//Styrelsen

Schema för trädgårdsskötsel

Schema för trädgårdsskötsel i Samfälligheten Slipern
Då vi har haft problem med nedsmutsade bilar vid dagvattendiket i samband med trädgårdsskötsel har vi bett ”God Service” specificera vilka dagar de planerar att arbeta hos oss framöver. Nedan ser ni resterande tillfällen under året och nu kan de som önskar undvika att parkera längs med dagvattendiket under dessa dagar.

Juni: 1 & 29
Juli: 24
Augusti: 18
September: 18
Oktober: 16
November: 18

——————– In English ——————
Gardening schedule in Slipern
We have had some problems with cars parked alongside the trench getting dirty after “God Service” gardening. We have asked “God Service” to specify which days they plan to visit us going forward so that we can avoid parking along the trench those days. Planned days:
June 1st and 29th
July 24th
August 18th
September 18th
October 16th
November 18th