Monthly Archives: September 2011

Rapport från möte med JM och PEAB den 5 september 2011

För ordningens skull sammanfattas i punktform gårdagens samtal:
  • Kabeln som bär ström för gatubelysningen och som ligger dragen snett över en tomt (Stambanegränden 9) och carporten, kommer att grävas upp och istället läggas längs med befintlig skarv i asfalten ca 5 m i slutet av Stambanegränden, längs carportens framkant och längs carportens hörn fram till elskåpet vid soprummet.
  • En ränna om ca 50 cm grävs i asfalten, med utgångspunkt i befintliga skarvar.
  • Arbetet kommer huvudsakligen att utföras på torsdag och fredag (8 och 9 september). En kort tid därefter arbetet att slutföras i och med att asfalten läggs.
  • Inga bilar får stå parkerade i carporten under torsdag/fredag och inte heller på parkeringsplatserna mittemot carporten.
  • El som går till hushållen berörs inte av arbetet.
  • Kostnaden för arbetet kommer inte att belasta samfällighetsföreningen.
  • Besiktning av utfört arbete kommer att ske i samband med garantibesiktningen av samfälligheten.

Grävningsarbete torsdag och fredag, 8-9 september 2011

På grund av omdragning av elkabel kommer grävningsarbete att utföras utanför carporten som är belägen mellan Stambanegränd och soprum 2. Bilar skall därför flyttas från carporten senast torsdag morgon kl 7 och får åter parkeras där fredag eftermiddag. Parkering får inte heller ske på motsatt sida carporten vid dagvattendiket.

Var vänlig visa de som utför markarbetet hänsyn genom dämpad fart och extra uppsikt.

Tack!

Hälsningar

Styrelsen,
genom Sandra Harwich Önnheim